RPF su Aplinkos ministerija pasirašė šakos kolektyvinę sutartį

Regionines profsąjungas vienijanti Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacija (toliau – RPF), kartu su kolegomis iš Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo ir  Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pasirašė susitarimą dėl šakos kolektyvinės sutarties su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Pasirašiusios sutartį pusės įsipareigojo dėti pastangas, kad būtų gerinamos institucijų finansinės galimybės, skatinti darbuotojus už labai gerus darbo rezultatus, sudaryti sąlygas kvalifikacijai kelti. Kartu sutarta prisidėti prie aplinkos apsaugos skaidrumo didinimo, gerinti darbuotojų darbo aplinką bei motyvacinę ir skatinimo sistemą.

Sutarties šalys sieks bendros ir vieningos pozicijos dėl papildomų aplinkos apsaugos sistemos finansavimo poreikių, drauge ieškos sutarimo dėl planuojamo biudžeto ir numatomo teikti asignavimų poreikio darbo užmokesčiui.

Ministerija įsipareigojo profesinėms sąjungoms teikti teisės aktų projektus, kurie yra susiję su darbuotojų profesinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis sąlygomis bei garantijomis, ir lauks profesinių sąjungų pasiūlymų. Profesinių sąjungų atstovai taip pat dalyvaus Aplinkos ministerijos darbo grupėse, kurios rengia dokumentus dėl darbuotojų darbo, ekonominių, socialinių garantijų.

Šakos kolektyvinė sutartis registruota Kolektyvinių sutarčių registre.