LPSK kreipėsi į LR Seimą dėl skubotai stumiamos žemėtvarkos reformos

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) kreipėsi į LR Seimo kanceliariją su prašymu gražinti rengėjams žemėtvarkos reformos teisės aktų paketą, kuris praėjusią savaitę pažeidžiant reglamentą buvo patvirtintas LR Vyriausybėje ir pateiktas LR Seimui.

20-ies įstatymų pakeitimų projektus, susijusius su žemėtvarkos reforma, rengė LR Aplinkos ministerija (AM) ir nesuderinusi su suinteresuotomis institucijomis, kaip numato LR Vyriausybės darbo reglamentas, pateikė juos tiek ministrų kabinetui, tiek ir parlamentui.

Žemėtvarkos reforma numato, kad visos valstybinės žemės valdymas miestuose bus perduotas  savivaldybėms, žemės naudojimo kontrolė bus patikėta Valstybinei teritorijų planavimo ir statybų inspekcijai prie AM, žemėtvarkos funkcijos kaimiškose vietovėse bus perduotos Žemės informaciniam centrui prie Žemės ūkio ministerijos, o matininkų kvalifikacijos vertinimas – VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui. Dabar visas šias funkcijas vykdo viena institucija – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

LPSK pirmininkė Inga Ruginienė

„Mums didelį nerimą ir susirūpinimą kelia tai, kad ši reforma rengiama ir stumiama taip skubotai. Neatlikus jokių skaičiavimų, neįvertinus kiek ji kainuos biudžetui, kaip bus užtikrintas žemėtvarkos funkcijų tęstinumas. Ar perdavus visą valstybinę žemę patikėjimo teise savivaldybėms tai nepadidins korupcijos rizikų, juk savivaldybės ir dabar pagal STT atliktą korupcijos vertinimą bei korupcijos žemėlapį yra vienos korumpuočiausių institucijų, – sako LPSK pirmininkė Inga Ruginienė. – Prisiminkime tokias skubotas reformas kaip miškininkystės reforma arba veidrodinė žemės ūkio ministerijos reforma ir kiek tokios reformos kainavo mūsų valstybės biudžetui ir kokie buvo rezultatai“.

Už visos valstybinės žemės perdavimą miestų savivaldybėms itin aktyviai pasisako ir agituoja Lietuvos savivaldybių asociacija. Tačiau tokia žemėtvarkos reforma nesidžiaugia ir jos nenori kai kurių mažesnių miestų savivaldybės.

RPF pirmininkas Audrius Gelžinis

„Sulaukiam nemažai paklausimų iš Marijampolės, Alytaus, Zarasų ir kitų miestų savivaldybių atstovų kaip bus organizuojamas savivaldybėse visų žemėtvarkos funkcijų vykdymas, kas tai finansuos, ar bus skiriamos lėšos iš valstybės biudžeto, ar tai taps papildoma našta savivaldybių biudžetams, – sako Regioninių profsąjungų federacijos (RPF) pirmininkas Audrius Gelžinis. – Juk žemėtvarkos teisinis reglamentavimas ir procesai po šios reformos nesikeis. Keičiasi tik valstybiniai žemės patikėtiniai. Čia kaip toje garsioje pasakėčioje apie nevykusį kvartetą, kuris kiek stumdė savo kėdes vis vien geriau griežti nepradėjo“.

Lietuvos Respublikoje šiuo metu yra įregistruota apie 1,22 mln. ha valstybinės žemės (83159 žemės sklypai).