Tarptautinę darbuotojų atminimo dieną EFFAT primena : jei dirbate žemės ūkyje, dvigubai didesnė tikimybė mirti darbe

Šiandien, Tarptautinę darbuotojų atminimo dieną, EFFAT skelbia, kad žemės ūkio sektoriuje dirba pusė pasaulio gyventojų, o mirtingumas jame tebėra vienas didžiausių. “Tai nesąžininga ir turi būti sustabdyta”- rašoma pranešime.

Žemės ūkio darbuotojams gresia mažiausiai dvigubai didesnė rizika mirti darbe nei kitų sektorių darbuotojams. Nelaimingi atsitikimai su žemės ūkio technika, reguliarus mirtinas pesticidų poveikis, saulė ir karštis, sužalojimai ir profesinės ligos “nuspalvina” sektoriaus sveikatos ir saugos sąlygas.

EFFAT ir socialiniai partneriai šiuo klausimu yra labai svarbūs.

Dvi svarbios ES darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) direktyvos yra socialinių sąlygų taikymo srities dalis – pagrindinis progresyvus elementas, kurį praėjusiais metais pasiekėme vykdydami naują Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformą, susiejančios BŽŪP subsidijas su pagarba darbuotojų teisėms. Veiksmingai įgyvendintos socialinės sąlygos gali labai prisidėti prie sveikatos ir saugos standartų kėlimo žemės ūkyje, mažinant nelaimingų atsitikimų darbe skaičių. EFFAT pakartoja savo raginimą valstybėms narėms greitai įgyvendinti socialines sąlygas savo nacionaliniuose BŽŪP strateginiuose planuose.

Kadangi šiuo metu daugelis ukrainiečių bėga iš savo šalies ieškodami apsaugos, artėjančiam derliaus nuėmimo sezonui Europos laukuose gali atsirasti nemažai naujos darbo jėgos. EFFAT įspėja apie bet kokius bandymus sumažinti darbuotojų teises ir ragina sąžiningai integruoti visus pabėgėlius į darbo rinką, kad būtų užtikrintas vienodas požiūris į darbo vietą. Kova su bet kokios formos išnaudojimu ir geros darbo sąlygos, įskaitant mokymą, skirtą nelaimingų atsitikimų darbe ir mirčių prevencijai, – yra privalomi.

Galiausiai, kartu su GEOPA, mūsų socialiniais partneriais žemės ūkio sektoriuje ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA), pristatėme OiRa priemonę, skirtą darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) standartams žemės ūkio sektoriuje padidinti.

Kristjanas Bragasonas, EFFAT generalinis sekretorius, sako: „Absurdiška mirti darbe. Ir netoleruotina susidurti su tokia realybe, kai politinė valia iš tikrųjų gali ką nors pakeisti. EFFAT atstovauja daugeliui sektorių, kuriuose daug nesaugių darbų, taip pat susijusių su plačiai paplitusiomis blogomis sveikatos ir saugos sąlygomis. Nulis mirčių darbe yra organizacijos prioritetas numeris vienas“. EFFAT prisijungia prie nacionalinių vyriausybių, europarlamentarų, profesinių sąjungų lyderių, sveikatos ir saugos ekspertų, kartu pasirašydama “Nulinės mirties manifestą” ir ragindama padidinti darbuotojų sveikatos ir saugos mokymus, tikrinimus, ir sankcijas, kad iki 2030 m. darbo vietose nebebūtų mirčių.

Daugiau informacijos:

https://effat.org/featured/iwmd-2022-if-you-work-in-agriculture-youre-twice-as-likely-to-die-at-work-thats-not-fair-and-must-stop/