Diskusijos RPF skyriuose

Regionines profsąjungas vienijančios Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos (RPF) teritorinėse kuopelėse vyko susitikimai ir diskusijos dėl 2023 m. Nacionalinės kolektyvinės sutarties nuostatų, valstybės tarnybos reformos ir kitais aktualiais klausimais.

RPF pirmininkas Audrius Gelžinis su Alytaus apskrities RPF aktyvu

2022 m. spalio 10 d. Vyriausybės įgaliota socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos atstovai pasirašė kitų metų Nacionalinę kolektyvinę sutartį. Su šios sutarties naujovėmis ir ką jos duoda profsąjungoms savo nariams susitikimuose vietose pristatė RPF pirmininkas Audrius Gelžinis.

Šiemet Nacionalinė sutartis šalyje pasirašyta jau ne vieneriems, bet trims metams. Tai jau penktoji Nacionalinė kolektyvinė sutartis Lietuvoje. Šia sutartimi yra susitarta 2023 metams padidinti pareiginės algos bazinį dydį visiems viešojo sektoriaus tarnautojams, darbuotojams ir pareigūnams iki 186 euro. Pareiginės algos bazinio dydžio didinimas palies apie 200 tūkst. viešojo sektoriaus darbuotojų, pareigūnų. Taip pat sutarta dėl papildomų atostogų dienų mokymuisi, sveikatai gerinti, saviugdai ar savanorystei, didinti viešojo sektoriaus darbuotojų motyvaciją, užtikrinti jų teisę į saugias ir sveikas darbo sąlygas.

Papildomos garantijos profesinių sąjungų nariams

Profesinių sąjungų nariai trejus metus, kol galios sutartis, galės išeiti 2 darbo dienomis ilgesnių kasmetinių atostogų saviugdai arba savanorystei. Darbuotojui, išeinant iš darbo arba atleidžiant jį įstatymų nustatytais pagrindais, už nepanaudotas papildomas atostogas turi būti kompensuojama, kaip ir už kitas kasmetines atostogas proporcingai tais metais dirbtam laikotarpiui.

Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje fiksuota, kad darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas arba dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, galės būti suteikiamos iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, mokant jiems vidutinį darbuotojo darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų, apmokant pusę darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio. Profesinės sąjungos narys turi pasirinkti iki 10 darbo dienų arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogas. Norint pasinaudoti šia galimybe, darbdaviui reikėtų pristatyti pažymą apie mokymąsi.

Profesinės sąjungos narys, pasijutęs prastai ar susirgęs, galės pasinaudoti atostogomis iki 5 dienų sveikatai gerinti, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį. Didesnes garantijas įgauna profesinių sąjungų renkamų organų nariai. Jie negali būti atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva ar darbdavio valia, jų būtinosios darbo sutarties sąlygos negali būti pablogintos, palyginti su ankstesnėmis jų būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis ar su kitų tos pačios kategorijos darbuotojų būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis, be išankstinio įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos sutikimo.

Susitikimas su Kauno RPF nariais – VDU profesine sąjunga „Akademus”

Skatins socialinių partnerių bendradarbiavimą

Atsižvelgdama į minimaliojo darbo užmokesčio bei pareiginės algos bazinio dydžio augimą, Vyriausybė įsipareigojo siekti didinti mažiausiai uždirbančių viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokestį.

Darbdavio lygmens profsąjungos įsipareigojo įvykdyti bent vieną informacinę kampaniją apie darbuotojų teises, pavyzdžiui, dėl teisės baigti darbą, psichologinio smurto darbe, darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo, lyčių lygybės aspektų taip pat atlikti savo narių apklausas, siekiant sužinoti, kokios su darbu susijusio streso mažinimo priemonės būtų priimtiniausios ir veiksmingiausios darbovietėse, teikti pasiūlymus darbdaviui dėl įstaigos praktinių darbo procesų tobulinimo ir dėl priemonių, kurios prisidėtų prie įstaigų darbuotojų motyvacijos, įtraukties ir pasitenkinimo indekso didinimo, šviesti profesinės sąjungos narius.