Pažintis su „Fellesforbundet“

Regioninių profsąjungų federacija mezga kontaktus su Norvegijos Jungtine profesinių sąjungų federacija „Fellesforbundet“. Tai yra didžiausia Norvegijoje profesinė sąjunga, subūrusi 160 000 privataus sektoriaus narių iš įvairių ūkio šakų.

Šiandien vykusio nuotolinio susitikimo metu buvo aptarti kolektyvinių sutarčių plėtros, darbo ginčų ir darbuotojų atstovavimo klausimai. Nemažai dėmesio buvo skirta Lietuvoje taikomiems streikų organizavimo apribojimams.

„Susipažinome, apsikeitėme savo patirtimis. Mus nustebino Norvegijoje mokamo profsąjungos nario mokesčio dydis, kuris priklauso nuo regiono ir pavyzdžiui Lilehameryje siekia net 1,7 proc. metinio atlyginimo. O pas mus, kai ką sunku net įkalbėti paskirti 0,6 proc. nuo sumokėto GPM teikiant deklaracijas VMI, – pasakojo Audrius Gelžinis, RPF pirmininkas. – Norvegus, man atrodo, labai sudomino mūsų organizuojamų profsąjunginių talkų formatas ir tikiuosi jau artimiausioje talkoje Lietuvoje, ateinantį pavasarį pamatysime kolegų iš Norvegijos“.

Preliminariai buvo sutarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo keičiantis gerąja praktika, patirtimi ir galima norvegų pagalba plėtojant teisingesnio, tvaresnio ir efektyvesnio socialinio dialogo bei profsąjunginio judėjimo tradicijas Lietuvoje.