#MeatTheStandards: profsąjungos vienijasi dėl oraus darbo visame mėsos sektoriuje

EFFAT ir IUF pristatė akciją #MeatTheStandards. Ja siekiama visoje Europoje didinti informuotumą apie teisingesnių darbo santykių ir saugesnių darbo sąlygų poreikį mėsos sektoriuje. Šios iniciatyvos tikslas ne tik didinti profesinių sąjungų narių atstovavimą sektoriuje ar gerinti atlyginimą ir darbo sąlygas per kolektyvines derybas. #MeatTheStandards – tai ir daugiau galimybių šio sektoriaus darbuotojams dalyvauti politinėse diskusijose.

Mėsos sektorius yra neįtikėtinai pelninga pramonė: jos apyvarta siekia šimtą milijardų eurų, joje dirba apie 1 mln. darbuotojų. Bet tik labai maža dalis iš jų yra įdarbinami tiesiogiai.

Deja, šis sektorius garsėja apgailėtinomis darbo ir apgyvenimo sąlygomis: socialinio draudimo trūkumas, darbo neužtikrintumas, ilgo ir neregistruoto darbo valandos, prasti atlyginimai ir žemi sveikatos bei saugos standartai. Su tokiais sunkumais darbuotojai susiduria visoje Europoje.

Tokios apgailėtinos realybės modelis susiformavo per verslo praktiką, kuria darbdaviai siekia sumažinti išlaidas ir išvengti savo atsakomybės. Todėl piktnaudžiaujama subrangos sutartimis, fiktyviu darbu arba nesąžiningai apmokamu laikinu darbu.

Ypač Covid-19 pandemija atvėrė visas šio sektoriaus piktžaizdes: covid užsikrėtė beveik 30 000 mėsos pramonės darbuotojų visoje JAV ir Europoje.

EFFAT ir jos pasaulinė profesinių sąjungų federacija IUF dabar suvienija jėgas, ragindamos rimtai reformuoti sektorių ir padidinti šio sektoriaus darbuotojų darbo standartus.

Kristjanas Bragasonas, EFFAT generalinis sekretorius, sako: „Su #MeatTheStandards visos Europos filialai susijungia tam, kad būtų sutvarkytas mėsos sektorius Europoje ir būtų įgyvendinta ilgalaikė vizija, kuria grindžiamos privalomos teisėkūros iniciatyvos, stipresnės kolektyvinių derybų teisės ir visapusiškas socialinių partnerių dalyvavimas nacionaliniu ir Europos lygiu.” EFFAT pradėta kampanija sieks, kad Europos Sąjungoje būtų priimtos visos įpareigojančios iniciatyvos, kurios užkirs kelią piktnaudžiavimams visame mėsos sektoriuje.