Kokio pasaulio ir kokios aplinkos mes norime rytoj?

Profesinės sąjungos daro didelę įtaką vartojimo įpročiams ir gamybos procesams. Profesinės sąjungos turėtų būti laikomos svarbiu partneriu kuriant tvaresnio vartojimo bei tvaresnės gamybos modelius. Išlaikydami pagrindinę savo profsąjunginę funkciją – ginti dirbančiųjų teises, gerinti darbo ir gyvenimo sąlygas – mes negalime likti nuošalyje sprendžiant nūdienos iššūkius.

.

.

Skatinant tvarų vystymąsi profesinės sąjungos, kaip dirbančiųjų atstovės, yra svarbios partnerės siekiant tvarumo tikslų ne tik socialinėje srityje, bet ir skatinant dirbančiųjų paramą tvarumo judėjimui visame pasaulyje.

Regioninių profsąjungų federacijos (LŽŪDPSF) nariams rūpi kokį pasaulį, kokį kaimą ir kokį Lietuvos žemės ūkio sektorių mes paliksime savo vaikams.

Svarstant apie ateities žemės ūkį ir kaimiškąsias vietoves pirmiausia į akis krenta pasaulinės, ilgametės tendencijos. Tūkstančius metų atgal maisto gamyba priklausė tik nuo žmogaus darbo, o apie 90 proc. žmonių dirbo žemės ūkyje. Prieš šimtą metų didžioji dalis Lietuvos dirbančiųjų plušėjo kaimuose. Šiandien žemės ūkyje darbuojasi vos 5 proc., o maisto pramonėje – tik apie 3 proc. visų šalies užimtųjų. To pakanka pamaitinti visus mus. Vis daugiau darbų atlieka mašinos. Tobulėjančios technologijos efektyvina žemės ūkio ir maisto pramonės procesus, didina produktyvumą. Gyventojų skaičius regionuose mažėja. Kokia bus regionuose, įvairiose veiklose, taip pat ir tiesiogiai žemės ūkyje dirbančiojo žmogaus vieta priklauso nuo mūsų visų.