Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacija (LŽŪDPSF) yra regioninių profsąjungų federacija (RPF), įkurta 1990 m. kovo 2 dieną kaip savanoriška, savarankiška ir savaveiksmė organizacija. Šiuo metu ji jungia per 2000 profsąjungos narių, kurie susivieniję į 25 profesines sąjungas.

Regioninių profsąjungų federacija atstovauja ir gina regionuose dirbančių darbuotojų profesines, darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus.

Priklausome šioms organizacijoms: