Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos renginyje

Regionines profsąjungas vienijančios Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos atstovai 2021 m. liepos 16-17 d. dalyvavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos neeiliniame Tarybos posėdyje.

Mūsų atstovai aktyviai dalyvavo diskusijose dėl profesinių sąjungų perspektyvų ir galimybių naujojoje socialinėje-ekonominėje aplinkoje, kokias permainas jau atnešė ir dar pažers pandemija, kainų kilimas, pokyčiai darbo santykiuose ir darbo formose. Profesorius Boguslavas Gruževskis pasidalino savo įžvalgomis, kaip, pavyzdžiui, stiprinti profsąjunginį judėjimą žemės ūkio šakoje ir kokias galimybes turi profsąjungos telkdamos ar kurdamos kooperacinius judėjimus regionuose, paremdamas savo argumentus konkrečiais gerosios praktikos pavyzdžiais iš Italijos ir kitų Europos valstybių.