Išrinkta nauja Alytaus profsąjungos lyderė

Pietų Lietuvos sostinėje įvyko Alytaus apskrities valstybės darbuotojų profesinės sąjungos (AAVDPS) rinkiminis ataskaitinis susirinkimas. AAVDPS priklauso regionines profsąjungas vienijančiai  Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijai (RPF).

AAVDPS pirmininkė Danutė Bačinskienė perskaitė metinę ataskaitą, supažindino delegatus su Alytaus profesinės sąjungos veikla bei pasiekimais.

RPF pirmininkas Audrius Gelžinis susirinkimo dalyviams pristatė regioninių profsąjungų federacijos perspektyvas ir numatomus pokyčius, supažindino su 2022 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties projektu, aptarė dirbančiųjų darbo sąlygų ir darbo formų permainas bei jų specifiką popandeminiu laikotarpiu, pabrėžė itin svarbų profsąjungų vaidmenį ginant dirbančiųjų teises artimiausioje perspektyvoje.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) derybų grupės dėl 2022 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties narys Artūras Černiauskas AAVDPS atstovus informavo apie derybų eigą bei kitų metų kolektyvinės sutarties nuostatų perspektyvas.

27 AAVDPS susirinkimo delegatai patvirtino AAVDPS pirmininkės ataskaitą.

Susirinkime buvo renkamas naujas AAVDPS pirmininkas. Ilgametei profsąjungos pirmininkei D. Bačinskienei atsisakius kandidatuoti, naująja AAVDPS pirmininke išrinkta Zita Valiūnienė.

D. Bačinskienė vienbalsiai išrinkta AAVDPS garbės pirmininke.