Žemės ūkio sektoriaus aktualijos aptartos Karklėje

Karklėje (Klaipėdos raj.) įvyko tradicinis jau 30-asis Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos (LŽŪDPSF) renginys, skirtas žemės ūkio sektoriaus aktualijoms aptarti.

Išplėstiniame LŽŪDPSF tarybos prezidiumo posėdyje buvo išklausytas federacijos vadovės Reginos Dapšytės pranešimas, aptarta federacijos pozicija dėl darbo imigrantų žemės ūkio sektoriuje, įvertintos LR Prezidentūros ir LR Žemės ūkio ministerijos iniciatyvos dėl išmokų Lietuvos ūkininkams, cheminių medžiagų naudojimo pasekmės žemės ūkio produkcijos gamyboje, nelaimingų atsitikimų darbe ir kitos problemos. Išplėstiniame posėdyje aptartos ir galimybės atnaujinti tarptautinius ryšius su Baltarusijos žemės ūkio darbuotojų profesinėmis sąjungomis.

Tarybos prezidiumo nariai pasikeitė nuomonėmis dėl  LŽŪDPSF funkcijų ir veiklos krypčių besikeičiančiame žemės ūkio sektoriuje, kaime ir apskritai profsąjunginio judėjimo potencialo Lietuvos regionuose.

Renginio metu organizuotuose profsąjungos narių mokymuose buvo išklausyta prof. Algimanto Kirkučio paskaita „Žmogaus ir visuomenės sveikata“. Vėliau LŽŪDPSF renginio dalyviai susitiko su Pajūrio regioninio parko atstovais, išklausė ekologo Erlando Paplauskio pranešimo apie Baltijos jūros ekosistemą ir diskutavo apie žemės ūkio veiklos poveikį ekosistemoms.

LŽŪDPS inf.