Tarptautinės darbo organizacijos konferencijoje – dėmesys ir Lietuvos regionams

Šiandien LR Seime vyko Tarptautinės darbo organizacijos (International Labour Organization, ILO) konferencija „Darbo konvencijų įgyvendinimas Lietuvoje“.

Tarptautinė darbo organizacija yra Jungtinių Tautų agentūra, reguliuojanti darbo santykių klausimus. Tarptautinė darbo organizacija buvo įkurta po Pirmojo pasaulinio karo, 1919 metais. Organizacijai priklauso 187 valstybės narės, o jos būstinė įsikūrusi Ženevoje.

Konferencijos metu regionines profsąjungas vienijanti Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos (RPF) pirmininkas atkreipė Tarptautinės darbo organizacijos Darbuotojų biuro (ACTRAW) direktorės Maria Helena Andre ir kitų konferencijos dalyvių dėmesį į regionines problemas.

Regionų dirbantieji, mažesniuose miesteliuose ir kaimiškose vietovėse dirbantys žmonės, ten kur nėra darbo pasiūlos, kur yra vos vienas kitas darbdavys, derybinės galios dėl darbo sąlygų, ekonominių ir socialinių garantijų yra nelygiavertės. Visi koziriai, visos galios – darbdavio rankose. „Nepatinka – nedirbk. Tai girdime bandydami imtis ginti ar atstovauti dirbančiųjų interesus, bet jokių svertų neturime,- sako Audrius Gelžinis, RPF pirmininkas. – Tai labai blogai. Jokių svertų tokius darbdavius nors kažkiek sutramdyti kolektyvinėmis sutartimis ar kokiais kitais instrumentais neturime“.

RPF federacija ne kartą yra kreipusi į LR Vyriausybę ir Žemės ūkio ministeriją dėl netinkamo, nepakankamo socialinių santykių reguliavimo ir socialinio dialogo stokos regionuose. Tačiau kol kas jokios reakcijos nesulaukta. „Mūsų valdžios indiferentiškumas tikrai kelia nuostabą. Ne kartą siūlėme į socialinį dialogą įtraukti profsąjungas. Pavyzdžiui, svarstant Kaimo plėtros programą ir rengiant ES pramos skyrimo taisykles siūlėme taikyti tam tikrus saugiklius, reikalavimus, kad į ES paramą pretenduojančios įmonės savo dirbantiesiems mokėtų bent jau vidutinius atlyginimus“,- sako A. Gelžinis.

Taip pat konferencijoje buvo atkreiptas dėmesys ir į sezoninių darbuotojų, dirbančių žemės ūkyje problemas.

Konferencijos vaizdo įrašą galite žiūrėti čia: