Karklėje dūzgė bendruomenių ir profsąjungų festivalis

Regionines profsąjungas vienijanti Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacija (www.rpf.lt) Karklės kaime (Klaipėdos raj.) surengė kaimiškų vietovių bendruomenių ir regioninių profesinių sąjungų festivalį „Žilvitis 2021“.

Renginį dalinai finansavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija pagal bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo priemonę ir taisykles.

Renginio tikslas buvo skatinti aktyviausių atstovų iš bendruomenių ir regioninių profsąjungų atstovų bendruomeniškumą, pasikeisti patirtimi ir gerąja praktika, ieškoti naujų formų bendrumo jausmo bei emocinio ryšio stiprinimui, savitarpio pagarbai, supratimo ir pagalbos skatinimui.

Festivalyje dalyvavo Alytaus, Jurbarko, Joniškio, Pakruojo, Molėtų, Mažeikių, Marijampolės, Panevėžio, Radviliškio, Šiaulių, Širvintų, Ukmergės, Klaipėdos, Kalvarijų ir Vilniaus rajonų bendruomenių atstovai bei žemės ūkio bendrovių žemės ūkio ir maisto pramonės įmonių profesinių sąjungų atstovai. Renginio metu buvo užmegzti ryšiai tarp aktyviausių, iniciatyviausių ir sukurta galimybė veikliausiems atstovams iš skirtingų Lietuvos regionų ateityje keistis gerąja praktika, dalintis patarimais bei teikti savitarpio pagalbą .

Renginyje dalyvavo asmenys iš socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių, beveik puse visų dalyvių buvo vyresnio amžiaus (daugiau negu 60 m.) žmonės, vienišos mamos ar tėvai, auginantys vaikus iki 18 m., daugiavaikės (turinčios daugiau negu 3 vaikus) šeimos.

Kaimiškų vietovių bendruomenių ir regioninių profesinių sąjungų festivalio „Žilvitis 2021“ metu surengtoje viešoje diskusijoje dalyvavo Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas, LR Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis, LR Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius, Lietuvos profsąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė.