ŽŪB „Ginkūnų agrofirmoje“ pasirašyta kolektyvinė sutartis

Šiaulių rajono ŽŪB „Ginkūnų agrofirma“ tapo pirmąja Lietuvos žemės ūkio bendrove, kurioje buvo pasirašyta ir įsigaliojo darbdavio lygmens kolektyvinė sutartis su darbuotojų profesine sąjunga.

Sutartyje aiškiai aptarta ir reglamentuota darbo laiko, darbo saugos bei darbo apmokėjimo sistema, numatytos socialinės išmokos, darbo sąlygų gerinimo priemonės žemės ūkio bendrovės dirbantiesiems.

30-ies metų amžiaus ŽŪB „Ginkūnų agrofirma“ profsąjungos pirmininkas, vyr. veterinarijos gydytojas Vidas Šulcas sako, kad derybos dėl kolektyvinės sutarties tikrai buvo nelengvos, teko nemažai diskutuoti, įtikinėti, ieškoti kompromisų.

„Tikrai labai retai kur Lietuvoje žemės ūkio bendrovėse yra veikiančios profesinės sąjungos. O kolektyvinė sutartis su darbdaviu tokiose bendrovėse – dar didesnė retenybė, kaip ir lygiavertis socialinis dialogas žemės ūkyje, tarp agro sektoriaus įmonių savininkų ir jų samdinių. – sako Regionines profesines sąjungas vienijančios federacijos RPF pirmininkas Audrius Gelžinis. – Džiugu, kad ledai pralaužti ir procesas pajudėjo“.

Pasak A. Gelžinio, darbdaviai regionuose greitai pajus ir įvertins dalykiško, konstruktyvaus dialogo su savo darbuotojais naudą. „Modernus, šiuolaikiškas požiūris į darbuotojus, kaip lygiaverčius partnerius, abipusiai demonstruojama pagarba, savigarbos skatinimas sukurs pozityvų ir efektyvų socialinį dialogą. Tokie darbdaviai įgyja akivaizdų pranašumą pritraukiant kvalifikuotus specialistus, formuojant stabilią, patikimą ir atsakingą komandą“,- sako RPF pirmininkas.

ŽŪB „Ginkūnų agrofirma“ yra privati įmonė, užsiimanti mišria žemės ūkio veikla: gyvulininkyste, pienininkyste, augalininkyste. Bendrovė tęsia senas Šiaulių krašto pienininkystės tradicijas, kurios siekia 1892 metus, kai grafas V. Zubovas iš Danijos atvežė 40 Danijos žalųjų telyčių ir 2 bulius.„Ginkūnų agrofirma“ turi Lietuvos žalųjų galvijų veislyną, laiko apie 580 pieninių karvių, augina ir parduoda kviečius, miežius, rapsus, daugiametes žoles, kukurūzus, ruošia pašarus gyvulių šėrimui. Šiuo metu bendrovėje vyksta ūkio modernizavimo projektas, statoma 640 vietų moderni karvių ferma, šiuolaikinė melžimo aikštelė ir kita būtina infrastruktūra pieno ūkiui.