EFFAT generalinėje asamblėjoje

Regionines profsąjungas vienijanti Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacija atstovavo Lietuvai Europos maisto, žemės ūkio ir turizmo profesinių sąjungų federacijos (EFFAT) 2021 m. Generalinėje asamblėjoje.

2021 m. lapkričio 29 dieną vykusioje EFFAT Generalinėje asamblėjoje, kurioje dalyvavo 68 atstovai iš įvairių Europos valstybių, buvo aptartos Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) naujojo periodo perspektyvos. Generalinės asamblėjos dalyviai diskutavo ir tarėsi kaip įgyvendinti socialinius iššūkius nacionaliniuose strateginiuose planuose bei apskritai BŽŪP kontekste.

Taip pat buvo pasikeista gerąja praktika ir patirtimi stiprinant sektorines profesines sąjungas, vertinta ko iš profesinių sąjungų tikisi agro sektoriaus dirbantieji.

EFFAT generalinis sekretorius Kristjan Bragason pristatė federacijos veiklos ataskaitą ir apžvelgė sektoriaus aktualijas bei iššūkius, supažindino su artimiausiais organizacijos planais ir uždaviniais.

EFFAT (European Federation of Food Agriculture and Tourism Trade Unions) yra nepriklausomų ir demokratinių Europos profesinių sąjungų organizacija, atstovaujanti visiems maisto, žemės ūkio, turizmo ir namų ūkio darbuotojų sektorių bei kitų susijusių sektorių darbuotojams. Ši skėtinė organizacija, vienija 116 nacionalinių profesinių sąjungų iš 37 Europos šalių ir gina daugiau kaip 25 milijonų savo narių interesus.

Regionines profsąjungas vienijančios Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos nariai yra EFFAT tinklo dalis.

EFFAT buvo įkurta 2000 m. gruodžio 11 d., jos centrinė būstinė įsikūrusi Briuselyje (Belgija).