Profsąjungos pasipriešino valstybinės žemės perdavimui savivaldybėms

LŽŪDPSF pirmininkas Audrius Gelžinis sako, kad valstybinės žemės valdymo decentralizavimas gali sukelti eilę neigiamų pasekmių ir net prieštarauti pagrindiniam šalies įstatymui, rašoma pranešime.

Praėjusią savaitę Seime patvirtintoje XVIII LR Vyriausybės programoje, 12.2.4 punkte rašoma: „Inicijuosime, kad žemės naudojimo politika būtų perduota Aplinkos ministerijai, o Nacionalinės žemės tarnybos funkcijos – savivaldai. Miesto teritorijose esančią valstybinę žemę perduosime savivaldybėms patikėjimo teise. Gyventojai taps savo gyvenimo vietos savininkais, jiems perduosime daugiau nuosavybės ir teisių spręsti“.

„Valstybinė žemė tarnauja viešajam interesui ir visos tautos gerovei, – teigiama atvirame LŽŪDPSF laiške premjerei. – Konstitucinis teismas yra ne kartą pasisakęs, jog negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas būtų valdomas, naudojamas, juo būtų disponuojama taip, kad būtų tenkinami tik vienos socialinės grupės ar atskirų asmenų interesai arba poreikiai ir šis turtas netarnautų viešajam interesui, visuomenės poreikiui, tautos gerovei, arba pagal kurį valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas būtų perduotas kitų subjektų nuosavybėn tam, kad būtų tenkinami tik vienos socialinės grupės ar atskirų asmenų interesai arba poreikiai, jeigu tai neatitinka viešojo intereso, visuomenės poreikių, netarnauja tautos gerovei“.

Valstybinės žemės valdymas Lietuvoje buvo decentralizuotas apskričių laikais. Prieš 10 metų centralizavus valstybinės žemės valdymą ir perėmus valstybinės žemės valdymo funkcijas iš 10-ies apskričių viršininkų administracijų, išaiškėjo nevienodas teisės aktų taikymas skirtingose apskrityse ir neigiamos teisinės pasekmės. „Valstybinės žemės perdavimas savivaldybėms patikėjimo teise būtų žingsnis atgal“, – sako A. Gelžinis.

Lietuvos Respublikos teritorijos plotas sudaro 6,53 mln. ha., iš kurių privati žemė sudaro 4,37 mln. ha. Lietuvos Respublikos teritorijoje valstybinė žemė užima 2,16 mln. ha, iš jos Nekilnojamojo turto registre įregistruota 1,44 mln. ha žemės. Nekilnojamojo turto registre dar neįregistruota 0,72 mln. ha valstybinės žemės.